Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - FN och barns rättigheter

Skapad 2018-10-21 18:53 i Almtunaskolan Uppsala
Vad är demokrati? Vad är FN? Vad är barnkonventionen?
Grundskola 4 Svenska Bild Samhällskunskap
Alla människor är lika mycket värda oavsett vilket land vi kommer ifrån, vilket språk vi pratar, vilken religion vi tillhör eller om vi är pojkar eller flickor.

Vi får också säga vad vi tycker och tänker, vara med och bestämma, få gå i skolan, läsa vilka böcker/tidningar vi vill och så vidare.

Allt detta kallas för demokrati!

FN arbetar för fred på jorden och för barns rättigheter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Ni ska få lära er vad;

- demokrati innebär
- vad motsatsen till demokrati innebär
- göra jämförelser mellan de olika begreppen
- vad FN arbetar för
- vad barnkonventionen innebär och kunna några utvalda artiklar därifrån.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska få lära er det här genom att:

- aktivt delta i samtal och diskussioner
- söka information
- lyssna på genomgångar och instruktioner
- göra ett eget arbete om några artiklar ur barnkonventionen
- göra en egen folder med framsida, innehåll och egna reflektioner.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömning utifrån din förmåga att;

- delta i diskussioner/driva diskussioner framåt/samarbeta
- söka information
- dra egna slutsatser och göra egna reflektioner
- delta vid genomgångar och instruktioner
- planera, genomföra och avsluta eget arbete

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

- delta aktivt på lektionerna
- reflektera och diskutera
- söka efter information

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: