Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering i Bild för höstterminen 2020

Skapad 2018-10-21 18:59 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 8 Bild
Här kommer du att se det som vi ska arbeta med under höstterminen. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna som finns i planeringen och även att du tar väl hand om ditt arbete och materialet som du kommer att använda.

Innehåll

1) Tona med blyerts eller färgpennor

     

Du behöver

·       Blyertspenna                                        

·       färgpennor

·       Suddgummi

·       ritpapper

       Du ska träna att tona med blyerts som det här exemplet. Du väljer själv motiven. Därefter tränar du att tona med en färgpenna, du    väljer själv färg och motiven.

 Uppgift

  Din uppgift är att rita och tona bilder, den kan vara ett landskap 

      2). Rita ett porträtt 

               

Du tränar att rita ett porträtt. Det kallas porträtt bilden av ett ansikte. För att rita ett ansikte behöver du veta ansiktets rätta proportioner alltså rätt storlek på rätt plats.

Uppgift

Du ska rita ditt porträtt  på ett A4 - A5 papper. Till det kommer du att arbeta med en bild som du har tagit på dig själv.

 

3)      Keramik: vi fortsätter arbeta med porträtt  och ansikten proportionen. Men nu använder du lera för att göra ett 3D porträtt.

 

    

Målet med keramik är att du ska:

·      arbeta med lera och skapa en 3-D form.

·       skapa ihåliga 3-D form.

·       kavla ut lera.

     Uppgift

     Du skapar två keramiska föremål, ett kavlat och det andra ihåligt.

4)      Två-punktsperspektiv: Du ska träna och lära dig att rita ett tvåpunktersperspektiv.

     

Uppgift

Din uppgift är att teckna en byggnad med en gata eller två gator där ska finnas träd, lyktstolpar, m.m.

 

5)      Stop Motion och två punktersperspektiv.  

     Stop Motion med bakgrunden i perspektiv. (se bilden i den pedagogisk planering kompendium som du har fått i början av    terminen).

      Uppgift

·       Du ska skissa och skriva handling om din Stop Motions film

·       Du ska rita och måla bilder i perspektiv. De kan vara en bild i ett punktperspektiv och den andra bilden i två punktperspektiv.

·       Du ska skapa 3dm figurer till din Stop Motions film.

 

Syfte och Mål

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Teckna en byggnad i 4) Två-punktsperspektiv, med en gata eller två gator där ska finnas träd, lyktstolpar, m.m.

 • Du ska rita ett ansikte på ett A4 papper

 • Ansiktet i lera

 • Ansiktet i lera

 • Tona 2 bilder, en bild med ljus och skugga och ett landskap

 •  Du ska rita ett ansikte på ett A3 papper.

 • Du skapar två keramiska föremål, ett kavlat och det andra ihåligt.

 • Teckna en byggnad med en gata eller tvågator där ska finnas träd, lyktstolpar, m.m.

 • Stop Motion film med bakgrunden i två punktersperspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk 8 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som **delvis** visar dina idéer och ditt budskap med ett **enkelt** bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat** sätt med ett **utvecklat** bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat och idérikt** sätt samt med ett **välutvecklat** bildspråk.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som **oftast fungerar** när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **fungerande och varierat** sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt** sätt när du skapar dina bilder.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du **prövar** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som **oftast fungerar**.
Du **prövar och omprövar** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett **fungerande och varierat** sätt.
Du **prövar och omprövar systematiskt** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett **väl fungerande och varierat** sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du **bidrar** till att utveckla idéer inom olika ämnesområden. När du presenterar dina bilder ger du **enkla** omdömen om din arbetsprocess.
Du utvecklar **delvis** dina egna idéer inom olika ämnesområden som efter **viss bearbetning** leder arbetet framåt. När du presenterar dina bilder ger du **utvecklade** omdömen om din arbetsprocess.
Du **utvecklar** dina egna idéer inom olika ämnesområden som efter **bearbetning** leder arbetet framåt. När du presenterar dina bilder ger du **välutvecklade** omdömen om din arbetsprocess.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett **enkelt** sätt med **viss användning** av ämnesspecifika begrepp.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett **utvecklat och relativt väl underbyggt** sätt med **relativt god användning** av ämnesspecifika begrepp.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett **väl utvecklat och väl underbyggt** sätt med **god användning** av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: