Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten (Koll på NO åk 4)

Skapad 2018-10-21 19:13 i Tjärnaskolan Borlänge
Vi utgår från arbetsboken Koll på No 4 och läser om vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön singlar ner på marken. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Under detta område ska vi studera vad som händer i naturen på hösten.

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med ”Naturen på hösten” ska du kunna: 

 • Varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • Varför löven ändrar färg.
 • Vad som händer med löven på marken.
 • Hur olika frön sprids. 
 • Varför en del fåglar flyttar. 


Du ska även känna till följande begrepp:  avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare, ringmärkning, spillning, tjäle, vax och vinterståndare

 

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken ”Koll på NO” avsnittet ”Naturen på hösten”
 • Se korta faktafilmer
 • Göra jämförelser
 • Diskutera med varandra för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper. 
 • Spela kahoot "Koll på NO åk.4 - naturen på hösten” för förförståelse och repetition 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.. 
 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • samt genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på hösten

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Du vet varför lövträden fäller sina löv men inte barrträden.
Du vet varför löven ändrar färg.
Du kan förklara vad som händer med ett löv som hamnar på marken.
Du kan diskutera och förklara hur olika frön kan spridas.
Du kan förklara varför en del fåglar flyttar på hösten.
Du kan planera en undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: