Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och Magnetism ht-18

Skapad 2018-10-21 19:20 i Västra Karups skola Båstad
Fysik och Teknik Klass 5. Höstterminen 2018
Grundskola 5 Fysik
Vad är elektricitet? Hur framställs den och kommer till oss genom två hål i väggen? Hur fungerar en elektrisk apparat? Hur upptäcktes magnetism och vad använder vi magneter till? Det är några frågor som vi kommer att söka svar på. Du kommer att få arbeta på ett naturvetenskapligt arbetssätt, då du övar på att planera, ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde, Ellära och Magnetism, kommer vi att:

 • Planera och genomföra experiment/undersökningar.
 • Dokumentera undersökningarna, enligt en mall och checklista.
 • Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, ge förslag som kan förbättra undersökningen samt lyssna på hur andra tänker.
 • Göra enkla elektriska kopplingar.
 • Rita enkla kopplingsscheman.
 • Använda "experimentutrustning"
 • Se på filmer och lyssna på genomgångar.
 • Läsa texter gemensamt och enskilt; Puls-Fysik och Kemi, Koll på NO 5.
 • Träna på kamratbedömning.
 • Använda begrepp inom arbetsområdet, såsom slutenkrets, glödlampa, strömbrytare, serie- och parallellkoppling, atom, elektron, ledare/isolator, attrahera/repellera, nord- och sydpol och magnetfält. 
 • Samtala och visa våra kunskaper inom området.

 

Under arbetsområdet kommer vi ta reda på och lära oss om:

 • Hur en atom är uppbyggd. 
 • Vad en elektrisk krets är och vilka symboler som man använder för att beskriva den. 
 • Elsäkerhet. 
 • Vilken betydelse elen har för människan. 
 • Hur elektriska apparater fungerar i hemmet och hur du handskas med dessa miljömedvetet.
 • Vad magneter används till.
 • Hur en elektromagnet fungerar
 • Vilka historiska personer som har haft stor betydelse för elektricitet och magnetism. 

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Planerar och genomföra undersökningar och experiment.
 • Dokumentera din arbetsgång samt slutligen drar en slutsats kring ditt och andras resultat.
 • Vara aktiv i samtal i helklass och mindre grupp.
 • Använda dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika fysikaliska fenomen och samband.
 • Genomföra de uppgifter och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Delta i att planera och genomföra enkla undersökningar och experiment.
 • Använda material, utrustning på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina undersökningar och experiment i text och bild.
 • Jämföra resultat och göra förbättringar när det gäller undersökningar.
 • Samtala och använda dina kunskaper om elektricitet och magnetism med hjälp av fysikens begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: