Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform och decimalform

Skapad 2018-10-21 19:33 i Hosiannaskolan Grundskolor
Tal i bråkform och decimalform
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om: * tal i bråkform * att räkna ut del av antal * att jämföra tal i bråkform * samband mellan tal i bråk- och decimalform

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om

 • tal i bråkform. 
 • jämföra tal i bråkform.
 • att räkna ut del av antal.
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform.

 Olika begrepp 

 • bråk, tal i bråkform
 • andel
 • tal i decimalform
 • del av helhet
 • del av antal

      Problemlösningsförmåga 

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. 
 • tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. 
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

   

  Begreppsförmåga 

 • jämföra tal i bråkform t ex 1/3 = 2/6 (en tredjedel är lika med två sjättedelar) eller att 3/8 är större än 3/9 
 • storleksordna enkla tal i bråk- och decimalform, t ex använda (en halv) ½ som referenspunkt vid jämförelser, att 4/7 är större än en halv.
 • växla mellan enkla tal i decimalform och bråkform t ex o,25 och 1/4 .
 • använda enkla tal i bråk- och decimalform i vardagliga situationer.


Visa, använda och uttrycka kunskaper om; 

 • kapitlets begrepp.
 • bråk som del av helhet eller del av antal, t ex att en fjärdedel kan vara en hel som delas i fyra lika stora delar eller ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp. 
 • att om man delar en helhet i t ex fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora men de kan ha olika form.


Metodförmåga
 

 • använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, t ex att 1/3 av 12 blåbär är 3 blåbär.

  Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om tal i bråk- och decimalform med olika uttrycksformer, t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om bråk , procent och proportionalitet.

  Hur det centrala innehållet ska behandlas 

 • genomgångar.
 • diskussioner i helklass
 • arbeta i Koll på matematiken 
 • aktiviteter 

  Så får eleverna visa sina kunskaper

 • arbetet på lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1,2 och 3 (självbedömning,utvärdering)
 • test med E,C och A bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: