Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 8 - La ciudad

Skapad 2018-10-21 20:01 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att beskriva området där man bor, hur man tar sig till skolan och jobbet samt fråga om och beskriva vägen i tal och skrift.

Innehåll

 Ämnesområde: La ciudad

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man beskriver området där man bor, hur man tar sig till skolan och jobbet samt frågar om och beskriver vägen. Kunna beskriva området där man bor, hur man tar sig till skolan och jobbet samt fråga om och beskriva vägen i tal och skrift. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

Innehåll: Kunna beskriva området där man bor, berätta hur man tar sig till skolan, fråga om och förklara vägen. Reflektera över hur spanskan skiljer sig åt i de olika spansktalande länderna.

Redovisningsform: Diagnos, projekt, framförande av dialoger, inlämningar (text, korta dialoger). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Colores 8 - La ciudad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår det helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Lyssna
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man beskriver området där man bor, berättar hur man tar sig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Skriva
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Prata
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan formulera och uttrycka dig enkelt och begripligt i tal där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du beskriver området där du bor, berättar hur du tar dig till skolan samt frågar om och beskriver vägen. I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: