Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering till Singma 3A Multiplikation och division

Skapad 2018-10-21 20:37 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 3 Matematik
Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med Singma Matematik 2A. Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik. I kapitel 3 får du arbeta med multiplikation och division utifrån multiplikationstabellerna 4 och 8. Du får tränar på att se samband mellan tabellerna och de bygger förståelse genom att utforska med hjälp av konkret material, samt genom att se mönster i bilder och i talföljder. Du övar på att använda olika strategier och att se multiplikation ur flera perspektiv. Du får även träna på både delningsdivision och innehållsdivision med 4 och 8. Du får även öva på att se samband mellan multiplikation och division.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

När du har arbetat klart med detta arbetsområde ska du kunna:

 

·      Bygga förståelse för och upptäcka mönster i 4:ans och i 8:ans multiplikationstabell.

o   Kunna multiplicera med 4 och 8.

·      Se samband mellan multiplikation med 4 och multiplikation med 8.

·      Kunna använda olika strategier vid multiplikation med 8.

·      Kunna dividera med 4 och 8.

·      Se sambandet mellan division och multiplikation med 4 och 8.

·      Uttrycka likheter med multiplikation och division utifrån talfamiljer.

·      Kunna lösa textuppgifter med multiplikation och division.

·      Kunna hitta på egna uppgifter med multiplikation och division.

·      Bygga förståelse för enkel kombinatorik.

·      Kunna multiplicera för att hitta antalet möjliga kombinationer.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

·      Vecka 43–48 höstterminen 2018

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

·      Att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt.

·      Att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt.

·      Att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken.

·      Att du utför din Kunskapslogg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: