Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer?

Skapad 2018-10-21 20:59 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under höstterminen kommer vi att arbeta med temat Vem bestämmer? - ett tema om demokrati.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna lär sig om de mänskliga rättigheterna och om demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmåga att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. De ska också ges möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

 

 

 

Undervisning

 

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

På vilka sätt och i vilka sammanhang man kan föra fram sina åsikter och tankar samt vara med och påverka frågor som är viktiga för en själv.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser

SO
Kunskapskraven i SO år 3

Kunskapskrav år 3 (enligt Heja)

Behöver stöd för att nå kunskapskravet
Når kunskapskravet
Når kunskapskravet och ännu längre
Du kan ge exempel på vad människor och barn har för rättigheter i skolan och hemma.
Du kan prata om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
Du kan beskriva hur möten brukar planeras och gå till.
Du kan titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället. Du ställer frågor, kommenterar och säger vad du tycker.
Du kan söka information om samhället och naturen med hjälp av att göra enkla intervjuer, observationer och mätningar. Du visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du har kommit fram till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: