Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Novel- Pride and prejudice

Skapad 2018-10-21 21:07 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
I detta arbetsområdet kommer du att läsa Pride and prejudice av Jane Austen. Parallellt med det tränar vi på och utför det nationella muntliga provet (tisdag v.47). Emellanåt arbetar vi även med olika grammatiska övningar. Arbetsområdet avslutas med att du svarar på frågor om boken, i vilken du visar att du reflekterat över bokens innehåll, karaktärer och budskap. Originalversionen: https://www.gutenberg.org/files/1342/old/pandp12p.pdf Lättare version: https://toicodongiuamotbiennguoi.files.wordpress.com/2015/10/080-pride-and-prejudice.pdf

Innehåll

Vad gör vi?

Mål för arbetsområdet
  • läser en engelsk bok
  • arbetar med olika grammatiska regler
  • diskuterar boken i mindre grupper
  • skriftligt svarar på frågor om boken (deadline 7 december 2018)

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

LÄSA och SKRIVA.

Arbetsformer

Du tränar dig på att läsa en engelsk bok.

Du tränar dig på att förstå bokens innehåll, karaktärer och budskap genom att svara på frågor om boken.

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

  • läst en engelsk bok.
  • svarat på frågorna om boken.

Uppgifter

  • Diskussionsfrågor

Matriser

En
LPP English Novel

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig i skrift
Eleven formulerar sig på ett enkelt sätt i skrift med stöd av läraren.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande...
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande...
...eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
...eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i skrift med stöd av läraren.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra och diskutera
Eleven kan på ett enkelt sätt redogöra och kommentera innehållet med stöd av läraren.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer...
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer...
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer...
Agera utifrån budskap och innehåll
...samt genom att med godtagbara resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
...samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
...samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: