👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 - La escuela

Skapad 2018-10-21 21:10 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du lär dig att berätta om din skoldag på spanska och fråga om och svara på hur dags något händer.

Innehåll

Arbetsområde: La escuela

Tid: Vecka 40 - 43

Syfte: Förstå innehållet i enkla texter som handlar om skola, formulera sig och kommunicera i tal och skrift i skolrelaterade ämnen, reflektera över skolan i spansktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Lärandemål/centralt innehåll: Berätta om sin skoldag och fråga om och svara på hur dags något händer.

Arbetssätt: Vi arbetar med kapitlen La escuela från Colores 7. Vi lyssnar på texter, läser och diskuterar. Vi gör muntliga och skriftliga övningar. Vi använder digitalt läromedel från Gleerups. 

Bedömning: Arbete på lektionstid, skriftlig övning i vecka 43. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska 7 - La escuela

La escuela

Skriv en text om en skoldag.
Når ej målen än
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om din skolgång. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du berättar om din skolgång. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du berättar om din skolgång. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.