Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och anpassningar naturen

Skapad 2018-10-21 21:52 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Arbete kring livets utveckling på jorden och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Grundskola 6 Biologi

Från det att tiden på jorden startade, för ungefär 3,5 miljarder år sedan, har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva. Hur det hela gått till och vilken roll människan har i det här får du lära dig mer om i vårt kommande projekt "Livets utveckling och anpassningar i naturen".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp inom biologi som handlar om livets utveckling och anpassningar i naturen

analysförmåga

 • beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhället

 

Innehåll

 I det här arbetsområdet får du möjlighet att lära dig mer om...

 • människans beroende av och påverkan på naturen,
 • människans ansvar mot naturen,
 • djurs, växters och andra organismers liv,
 • samband mellan olika organismer,
 • livets utveckling,
 • organismers anpassningar till olika livsmiljöer,
 • hur djur, växter och organismer delas in i grupper. 

 

 

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom olika arbetssätt. Vi kommer att...

 • ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner där vi pratar både om livets utveckling på jorden och anpassningar i naturen.
 • läsa om arbetsområdet, göra uppgifter och se på film.

I samband med det här kommer du även att..

 • göra en stödstruktur i Google Drive där du beskriver olika anpassningar för miljö, försvar och överlevnad.

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • resonera om hur olika arter anpassat sig efter sin miljö. Bedömningen görs i en skriftlig uppgift.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: