Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tmslöjd år 8

Skapad 2018-10-21 22:40 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Du ska tillverka en sittmöbel, gärna återvinna gamla pallämnen som finns och göra det till din pall. Du kommer att använda stämjärn, träklubba, pelarborr, raspar olika slag filar, hyvel ( rubank), kontursåg. Ytbehandlingsmetoder, måla lacka betsa, skärande verktyg, brännpenna osv,

Innehåll

 

Ämnesplanering Tm slöjd 2020-2021 År 8

Syfte

 Att utveckla kunskap i olika hantverkstekniker och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer/ personligt uttryck.

Att utforska och experimentera med olika material och ta sig utmaningar på ett kreativt sätt.

Att utveckla kunskaper om färg- form funktion och konstruktion och hur dessa kan kombineras genom medvetna val och tekniker.

Att utveckla förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser redskap och slöjdföremålets estetiska uttryck.

 Centrala innehållet

 Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra

material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

 Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett

 säkert och ändamålsenligt sätt.

 Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och

 hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering

 och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

  Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

  Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 Undervisning

 Praktiskt arbete; formge med hjälp av skisser utifrån bilder, samtal/ diskussion kring personligt och kulterella och estetiska uttryck.

 Genomgångar av olika hantverkstekniker

 förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Bedömning

Kontinuerlig, formativ och i matrisen

 

Kunskapskrav

 

Du ska konstruera en hållbar pall i trä/ metall utifrån instruktioner muntligt och digitalt

Du ska ha en planering med skiss som är måttsatt.

Pallen ska ett personligt uttryck (estetiska kulturella uttryck)

Du visar att du kan leda ditt arbete framåt och utveckla din ide.

Du visar att du kan använda  handverktyg och material på ett ändamålsenligt sätt

Du tolkar vad din pall uttrycker och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

Du ska dokumentera i ord och bild (fotografera) och utvärdera. Använd slöjdspecifika begrepp. Din förmåga att kommunicera ditt arbete ( muntligt eller skriftligt) bedöms efter hand. Läs i uppgiftsbeskrivningen.

 Du samlar dina dokument i anvisad pärm eller digitalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Pall/ sittmöbel

Matriser

Sl
T/M Sittmöbel årskurs 8

E
C
A
slöjdföremål
  • Sl  C 9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
använda redskap
  • Sl  C 9
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
tillvägagångssätt
  • Sl  E 9
  • Sl  C 9
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
inpirationsmaterial
  • Sl  C 9
  • Sl  A 9
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
.Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetesprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form.funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: