Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oral proficiency South Africa (endast bedömningsdelen)

Skapad 2018-10-22 07:55 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Engelska

Innehåll

Matriser

En
Oral proficiency South Africa (endast bedömningsdelen)

Ditt språk när du talar är...

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
xxx
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
xxx
Ditt uttal är tillräckligt utvecklat för att man skall förstå det du säger.
Du uttalar de flesta ord – även svårare – på ett korrekt sätt, och har en relativt god språkmelodi.
Du uttalar så gott som alla ord – även svårare – på ett korrekt sätt, och har en god språkmelodi.
xxx
xxx
Ditt språk innehåller några fasta uttryck och/eller synonymer som gör att språket blir varierat.
Ditt språk innehåller t.ex. fasta uttryck, synonymer som gör att språket blir varierat.
xxx
xxx
xxx
Ditt språk innehåller specifika ämnesrelaterade uttryck som gör informationen mer exakt och tydlig.

I interaktionen med andra kan du uttrycka dig...

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
xxx
...begripligt och enkelt och i någon mån anpassat till situationen.
...tydligt och med visst flyt och med viss anpassning till situationen.
...tydligt och med flyt och med viss anpassning till situationen.

Du använder strategier som är...

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
xxx
...i huvudsak fungerande och som löser problem i interaktionen och förbättrar den i viss mån.
fungerande
...väl fungerande och som löser problem i interaktionen och förbättrar den och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Du visar att du förstår det som sägs genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
xxx
...översiktligt (=det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer)
...välgrundat (=det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer)
...välgrundat och nyanserat (=såväl helhet som detaljer)
Du frågar och kommenterar inget eller mycket lite.
Du ställer någon fråga och kommenterar något som sägs med t.ex. ytterligare information, eller att du håller med.
Du ställer följdfrågor eller kommenterar på ett sätt som visar att du uppfattar och förstår även vissa detaljer.
Du ställer följdfrågor eller kommenterar på ett sätt som gör informationen mer nyanserad med olika perspektiv m.m.

Du diskuterar olika företeelser i Sydafrika...

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
xxx
...översiktligt med enkla jämförelser.
...utförligt med välutvecklade jämförelser.
...utförligt och nyanserat med välutvecklade och nyanserade jämförelser.
Du presenterar inga eller endast mycket få fakta.
Du presenterar några fakta om ett fåtal olika områden.
Du presenterar fakta inom ett antal olika områden.
Du presenterar omfattande fakta om flera olika områden.
xxx
xxx
Du ger några exempel som visar att du har kunskaper om t.ex. varför något hänt.
Du ger flera olika perspektiv eller exempel på varför saker hänt och vad resultaten blivit.
xxx
xxx
xxx
Du kopplar ihop olika ”frågor” och visar därigenom att du har ett helhetsperspektiv.
xxx
xxx
Du jämför olika händelser, och försöker t.ex. hitta paralleller till andra händelser.
Du jämför olika händelser, och försöker t.ex. hitta paralleller till andra händelser, och tar då både upp likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: