Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2018-10-22 07:55 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap Geografi
Fredsvillkor - börskrasch - Hitler - Nationernas förbund - Anschluss - "Fred i vår tid" - 1 september 1939 - förintelsen - Europas uppdelning.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med det som kallas Mellankrigstiden samt andra världskriget. Vi börjar med fredsvillkoren efter första världskriget. Vad innebar dessa och vilka följder skulle de få? Vi går vidare och tittar på läget i Europa och världen och landar i hur Hitler och nazisterna utnyttjar missnöjet i Tyskland till att ta makten. Ni får titta på hur Europa steg för steg går mot ett nytt krig och lära er mer om varför det egentligen sker.

Vi kommer att förbereda oss inför resan till Polen och Auschwitz genom att fördjupa oss i vad förintelsen var. På ne.se kommer vi att hitta den fakta vi behöver för att göra analyser, reflektioner och jämförelser. Arbetet avslutas med ett prov innan vi går vidare och läser om hur världen påverkas av detta än idag, men det blir nästa arbetsområde.

Utöver den grundläggande faktan är det viktigt att kunna se och redogöra för orsakerna till vissa händelser och konsekvenserna av dessa. Hur kunde t ex fattigdomen i Europa efter första världskriget leda till att Hitler kunde ta makten i Tyskland.

V 42 - Mellankrigstiden. Genomgångar av fredsvillkoren och hur dessa villkor påverkade Europa och resten av världen.

V 43 - Vi fortsätter med mellankrigstiden och riktar in oss på hur nationalismen växer sig stark i Europa och hur detta leder till att Hitler kan ta makten. Vad innebär fascism och nazism? 

V 45 - andra världskriget. Vi går igenom orsaker och viktiga händelser.

V 46 - Vi fortsätter att prata om andra världskriget och dess olika händelser. Vi avslutar med ett prov på mellankrigstiden och andra världskriget.

Prov torsdag v47

 

Uppgifter

 • Anteckningar om orsaker till andra världskriget v 42

 • Powerpoint - Mellankrigstiden

 • Powerpoint Andra världskriget

 • Frågor och begrepp för Mellankrigstiden

 • Frågor på Mellankrigstiden läs först på NE

 • Läxa torsdag v43

 • Läxa till torsdag v 45

 • Homework Thursday week 43

 • World War 2

 • Att jobba med tis, ons v47. Text och frågor finns på NE

 • Prov Historia mellankrigstiden och Andra världskriget

 • Fråga 4 till provet om andra världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh Ge
Andra världskriget och Förintelsen

Rubrik 1

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9   Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9   Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9   De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9   Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9   Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9   Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9   Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder. Mellankrigstiden, andra världskriget och Förintelsen.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om mycket goda historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: