Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2018-10-22 08:10 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Kemi
Du kommer att lära dig vad som är skillnaden mellan en blandning och en lösning. Du kommer att lära dig några olika sätt som man kan separera blandningar på. Du kommer även få träna på att skriva laborationsrapporter.

Innehåll

Mål med arbetet

 • Du ska utveckla din förståelse för vad en blandning och en lösning är och hur de skiljer sig åt. 
 • Du ska känna till några sätt att separera blandningar.
 • Du ska känna till några olika lösningsmedel.
 • Du ska utveckla din förståelse för vad som menas med begreppet "lika löser lika".
 • Du ska kunna genomföra enkla undersökningar och dokumentera dessa i laborationsrapporter
 • Du ska utveckla din förståelse för skillnaden på en kemisk reaktion och en blandning/lösning

Begrepp

 • blandning
 • lösning
 • atom
 • molekyl
 • separera
 • lösa sig
 • lösningsmedel
 • vattenlöslig
 • transportera
 • löslighet
 • mättad
 • grundämne
 • kemisk förening

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att läsa och se på filmer.

Vi kommer att göra enkla experiment.

Vi kommer att skriva texter och laborationsrapporter

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få läsa texter och visa att du har förstått genom att delta i diskussioner och att framföra dina slutsatser skriftligt och muntligt.

Du kommer att få visa att du kan dra slutsatser av experiment genom att muntligt, skriftligt och/eller med bild berätta om vad vi kommit fram till. 

Du kommer att få visa att du klarar av att använda relevanta begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Blandningar och lösningar

Ganska säker
Säker
Mycket säker
Skillnaden mellan blandning och lösning
Du är ganska säker på skillnaden mellan blandning och lösning
Du är säker på skillnaden mellan blandning och lösning
Du är mycket säker på skillnaden mellan blandning och lösning
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med text och/eller bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med text och/eller bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med text och/eller bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: