👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-10-22 09:37 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 7 Historia
Antiken kallas perioden 700 f v t till 500 e v t i Grekland och det Romerska riket. Människor har alltid fascinerats av Antiken och än idag läser vi böcker och kan besöka byggnader från denna period. Många av de saker som vi idag ser som självklara inom bl a politik, kultur och vetenskap har direkta kopplingar till Antiken.

Innehåll

Tidsperiod:

vecka 42-47

 

Bedömning:

Sker fortlöpande under lektionerna.

Du kommer under tiden du håller på med ditt egna arbete att få stöd av mig kring hur du kan utveckla det.

Vid någon resonemangsfråga kommer du också att få och ge kamratrespons.

Vid ett begreppsförhör v 45.

Eget arbete som ska lämnas in v 47.

 

Du kommer att bedömas utifrån dina kunskaper om

hur rikena styrdes,

hur  människorna levde,

vad antiken har betytt för vår tid,

att använda och tolka källor,

viktiga begrepp

Utifrån detta ska du kunna resonera kring bl a källors trovärdighet och relevans och vad antiken har betytt för oss(vår civilisation).

Uppgifter

 • Begrepp antiken

 • Antiken- Grekerna PP

 • Antiken- Romarriket PP

 • Grekerna film + frågor

 • Romarriket film- frågor

 • Flodkulturerna film- frågor

 • Eget arbete- antiken

 • Spåren från antiken- film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antiken

Rubrik 1

E
C
A
Kunskaper
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Levnadsvillkor
Resonera om människors levnadsvillkor
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förstår hälften av begreppen och använder begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt
Förstår drygt hälften av begreppen och använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Förstår nästan alla begrepp och använder begreppen på ett väl fungerande sätt.