Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2018-10-22 09:37 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Kärnan i språklig medvetenhet är att förstå kopplingen mellan bokstav/ljud och att förstå att språkets form är något som är skilt från innehållet. På vägen fram till denna förståelse gäller det att leka med språket på alla sätt; ”smaka” på ord och ljud, fascineras av hur det kan låta och hur det kan se ut, fantisera och få experimentera. Även här är av största vikt att lyssna på ljuden, stavelserna, orden.

Innehåll

Mål:

Barnen ska utveckla en språklig medvetenhet.

 

Dessa metoder använder vi oss av:

 

 • Rim och ramsor
 • Klappa stavelser
 • Träna på språkljud
 • Träna på ordbilder
 • Läsa sagor
 • Uppmuntra barnen att skriva sitt namn
 • TAKK
 • ”Livet i bokstavslandet - UR”

 

När ser vi att barnen har utvecklat en språklig medvetenhet?

 

 • Barnen har visat ett intresse för att leka med ord
 • Kan klappa sitt namn och andra ord
 • Hör första bokstaven i sitt namn
 • Känner igen sitt namn som ordbild

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: