Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2018-10-22 10:19 i Lokets förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har en ny konstellation av barngrupp och vill skapa gruppkänsla, grupptillhörighet, att barnen hittar sin plats i gruppen och stärker barnens självkänsla och självbild.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Nationella mål:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

 

Lokala mål:

Trygghet och trivsel - en förskola för alla

 

Avdelningens mål:

Vårt mål är att barnen ska känna grupptillhörighet och finna sin plats i gruppen. Barnen ska få möjlighet att stärka sin självkänsla och känna sig trygga på förskolan.

Så här ska det gå till

Närvarande pedagoger i en verksamhet med tydliga rutiner och struktur. Genom planerade aktiviteter som stärker gruppkänslan, tryggheten och självbilden.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi kommer att synliggöra utvecklingen genom olika lärloggar och genom synlig dokumentation på avdelningen. Vi kommer även ha inskolningssamtal, utvecklingssamtal och daglig kontakt med vårdnadshavarna.

Reflektion (Hur blev det?)

September:Vi har introducerat samling varje dag. Vi har tillgodo sett de nya barnens behov av trygghet och gett dem tid att lära känns sin nya avdelning, kompisar och pedagoger. 

Vi har haft planerade aktiviteter med fallskärmen och lekt leken ”En bonde i vår by” för att barnen skulle lära sig allas namn. Vi har även läst en saga om vänskap där barnen fick möjlighet att reflektera efteråt. Vi läste en flanosaga om Alfons Åberg som handlade om känslor.

Oktober: Nallefest- barnen tog med sig ett gosedjur som de fick prata om i samlingen. En del barn pratade mer än andra men alla fick en möjlighet att vara i centrum en stund. Vi har haft mycket fri lek.

Hösten: I början av hösten vågade inte alla stå i centrum i lekarna men fler och fler har vågat efter hand. De nya barnen som var ledsna ibörjan, känner sig trygga . De gråter inte längre är glada när de kommer och leker med de andra barnen. 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

5november: fortsätta med de planerade lekarna och introducera nya. 

Kritiskt tänkande, målen ska kunna utvärderas.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: