Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Cocinamos! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 9)

Skapad 2018-10-22 11:22 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
För att låta eleverna öva sig på muntlig framställning och att använda sig av språkliga strategier får de laga mat tillsammans i smågrupper. De blir alla ansvariga för att själva förstå och förmedla en del av receptet till övriga i gruppen. Vi filmar matlagningsprocessen med i-pads.
Grundskola F – 9
¡Pon las verduras en la olla! I detta arbetsområde lär vi oss matord och uppmanings-fraser medan vi lagar spansk mat på spanskt vis – tillsammans! Vi tränar på muntlig framställning och på att använda språkliga strategier.

Innehåll

Vad

Detta arbetsområde i spanska handlar om att kunna ge och få instruktioner på spanska, d.v.s. göra sig förstådd och förstå vad som sägs, samt lära sig olika matord och matlagningsuttryck. Du kommer använda dig av språkliga strategier för att nå fram med ditt budskap och för att lyssna. Genom att laga mat tillsammans parvis tar ni också del av spansk kultur.

Centralt innehåll

 • Texter som är instruerande (recept)
 • Dialoger
 • Språkliga strategier
 • Ordförråd
 • Grammatik (Imperativ + repetition av presens, futurum och gerundium)

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • ge och få instruktioner på spanska
 • använda dig av trix för att nå fram till den du pratar med, t.ex. omformuleringar eller kroppsspråk
 • förstå och använda dig av olika matglosor och uppmaningsfraser (imperativ)

Hur

Genom muntliga övningar i klassrummet kommer du få bekanta dig med vad språkliga strategier innebär och öva dig på att använda dem.

Du kommer sedan tillsammans med andra att få bearbeta, översätta och förstå  ett spanskt recept. 

Ni kommer parvis att skriva manus till ett matlagningsprogram där ni valt ett spanskt/latinamerikanskt recept som ni lagar tillsammans och spelar in en "matlagningsshow". Då ska du visa att du kan använda dig av språkliga strategier för att förstå, göra dig förstådd och för att lyssna. Ju fler desto bättre!

Redovisningsform

– Ni spelar parvis in en film där ni lagar ett valfritt spansk/latinamerikansk recept. 

-Skriftligt test: Kunna förstå ett spanskt recept och även kunna ge instruktioner i ett enkelt recept på spanska. Imperativ, vanliga matord/fraser och verb kopplade till detta arbetsområde

-Hörförståelse: Förstå instruktioner på spanska från ett recept 

 

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du främst att bedömas i följande:

 • Din förmåga att muntligt formulera dig på spanska (Matlagningsfilmer)
 • HUR? Läraren kommer att bedöma din muntliga insats. Du ska kunna använda och förstå nya uttryck vi arbetat med. Det som konkret bedöms är uttal, flyt och begriplighet vid din muntliga presentation (hur pass väl du gör dig förstådd och kan formulera dig på spanska).

 

 • Din förmåga att uttrycka dig med ord, fraser och meningar (Test)
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur tydligt du kan uttrycka dig och hur väl du anpassar ditt sätt att uttrycka dig till situationen. T.ex. om du använder enstaka ord eller bygger hela meningar. Testet utgår från att kunna förstå ett recept på spanska och även kunna skriva instruktioner till ett enkelt recept. 

 

 • Din förmåga att förstå innehållet i talat språk (Hörförståelse)
 • HUR? Läraren kommer att bedöma din förmåga att förstå muntliga instruktioner på spanska utifrån ett recept. Du visar att du förstått genom att agera med olika gott resultat utifrån instruktionerna du fått muntligt. 

 

Matriser

¡Cocinamos! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 9)

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter (Hur? Skriftligt test)
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Hur? Matlagningsfilmer- Muntlig framställning)
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk (Hur? Hörförståelse med instruktioner på spanska)
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: