👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Collage

Skapad 2018-10-22 11:24 i Brearedsskolan Halmstad
Grundsärskola 4 – 6
Tittar vi tillbaka på hur mycket papper som slängs i onödan bara för att det är en liten bit eller för att exempelvis tidningen inte är aktuell längre, då kan vi göra mycket annat istället. Vi kan använda överblivet material och uttrycka vår kreativitet genom att använda oss av tekniken collage och skapa nya intressanta bilder. Bilder som kan uttrycka många olika känslor, samt visa åskådaren olika perspektiv av ens verklighet eller upplevda verklighet.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • skapa en bild till temat Äventyr och med hjälp av tekniken Collage. 
 • söka efter relevanta inspirationsbilder som du i ditt arbete kan använda dig av. 
 • göra skisser som visar hur dina idéer kan se ut.
 • hitta material som passar ditt arbete, samt utgå från teknik och möjlighet. 
 • bygga upp förslag på hur slutbilden skulle kunna se ut, med hjälp av materialet du valt. 
 • skapa slutbilden och åskådaren ska kunna se kopplingen till temat, inspirationsbilder samt skisserna. 
 • förklara din arbetsprocess, alltså berätta hur du har gjort den, samt vilka val du gjort under arbetets gång. 
 • ge omdöme om din och andras bilder. 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Skriva loggbok.
 • Ha genomgångar, "Vad är Collage?" och "Vad är en Skiss?"
 • Diskussioner i helklass och mellan elev/lärare. 
 • Skriva en kort text om vad "Äventyr" är för en själv.
 • Söka efter inspirationsbilder på nätet. 
 • Ha skissövnignar. 
 • Göra egna skisser för att visa sina egna idéer. 
 • Skapa ett collage med koppling till temat äventyr.
 • Göra en mindre presentation av ens slutbild samt att ge omdöme om sin egen och andras bilder. 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna.
 • diskussioner mellan elev/lärare. 
 • skrivandet i din loggbok. 
 • arbetet med skisser. 
 • hur du har skapat slutbilden samt redovisningen för denna. 

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.

Matriser

Collage bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
 • Bl  E 6
Du kan medverka i att framställa olika typer av bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Du kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av bilder och arbeta med givna verktyg, redskap och material.
Du kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av bilder och arbeta med givna verktyg, redskap och material.
Jämföra
 • Bl  E 6
Du kan medverka i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Begrepp
 • Bl  E 6
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.