Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbygge

Skapad 2018-10-22 12:05 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kommer att följa hur man bygger ett hus från grunden. Vi kommer även arbeta med att rita och sedan bygga en modell av en gäststuga detta arbete görs i små grupper.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att lära oss om processen från idé till färdig produkt. Detta för att förstå hur en sån process kan se ut. Vi kommer samtidigt att lära oss vikten av olika materialval och hur det kan påverka slutprodukten samt lära om stabila konstruktioner.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer i helklass att följa ett husbygge från bygglov till färdigt hus. Under tiden med det arbetet så kommer vi att lära oss ord och begrepp som används vid husbyggen samt lära oss om stabila konstruktioner. 

I små grupper kommer ni tillsammans att ta fram en ritning på ett gästhus och ska sedan bygga en modell av det. Enskilt ska ni också under processen dokumentera hur arbetet fortlöper.

Vad som kommer att bedömas:

Läxförhör på husbygge: hur alla delar i huset samverkar för att det ska fungera samt betydelsen av vilket material man använder.

Gästhuset:

 • Grupparbete: ritningen och modellen av gästhuset
 • Enskilt arbete: dokumentationen av hur arbetsprocessen fortlöper

Hur du får visa vad du kan:

På lektionerna vid diskussioner och grupparbete samt på läxförhör och dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Teknik: husbygge

E
C
A
Tekniska lösningar
Hur väl du kan beskriva de delar som behövs för att ett hus ska fungera. Läxförhör
Du har inte redovisat dessa kunskaper.
Du beskriver huset med viss användning av ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att få huset att fungera.
Du beskriver huset med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur ingående delar samverkar för att få huset att fungera.
Du beskriver huset med god användning av ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur ingående delar samverkar för att få huset att fungera.
Material & deras användning
Hur väl du kan beskriva vilka olika material som man använder vid husbygge. Läxförhör
Du har inte redovisat dessa kunskaper.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan olika materialval.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan olika materialval.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan olika materialval.
Genomföra arbeten
Modellbygget av gästhuset. Grupparbete.
Du har inte deltagit i byggandet.
Du konstruerar genom att undersöka och pröva olika möjliga idéer och bygger en enkel modell av gästhuset.
Du konstruerar genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer och bygger en utvecklad modell av gästhuset.
Du konstruerar genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer och bygger en välutvecklad modell av gästhuset.
Formulera & välja alternativ
Modellbygget av gästhuset. Grupparbete.
Du har inte bidragit med alternativ under arbetsprocessen,
Under arbetsprocessen så bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder byggandet framåt.
Under arbetsprocessen så formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder byggandet framåt.
Under arbetsprocessen så formulerar och väljer du handlingsalternativ som med leder byggandet framåt.
Dokumentera
Ritning till gästhuset. Grupparbete.
Ritningen av huset är inte redovisat,
Ni gör en enkel ritning av gästhuset.
Ni gör en utvecklad ritning av gästhuset.
Ni gör en välutvecklad ritning av gästhuset.
Dokumentera
Rapport av arbetsprocessen. Enskilt arbete.
Du har ännu inte lämnat in någon rapport.
Du gör en enkel rapport om hur arbetet med modellen till gästhuset gått.
Du gör en utvecklad rapport om hur arbetet med modellen till gästhuset gått.
Du gör en välutvecklad rapport om hur arbetet med modellen till gästhuset gått.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: