Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibackens Alfabetsarbete

Skapad 2018-10-22 12:26 i Malens förskola Båstad
Förskola
På Junibacken har vi startat ett arbete om bokstäver och barnens medvetenhet kring dessa. Barnen får tillverka egna bokstäver i mindre grupper som sedan sätts upp på avdelningen med tillhörande bildstöd.

Innehåll

Mål

Vi vill att barnen ska få uppleva/utveckla/utforska olika delar av vår läroplan genom denna aktivitet. 

 • Utveckla talspråk, ordförråd och begrepp
 • Utveckla dialoger med pedagog och andra barn
 • Medvetenhet kring enskilda bokstäver eller alfabetet
 • intresse för skriftspråket

Syfte

Syftet är att göra bokstäverna synliga och att vi pedagoger ska kommunicera kring bokstäverna och skapa dialog med barnen. Vi strävar efter att befästa bokstäverna hos barnen. Målandet och skapandet är inte en målfokusering i denna undervisningssituation utan blir istället en strategi vilken genom barnen får uppleva bokstaven eller bokstäverna på olika sätt.

Genomförande och strategier

Vi skapar bokstäver i kartong med barnen som de målar och dekorerar.

 • Lärande genom olika sinnen - känna, höra och se.
 • Förtydligande rekvisita. Varje bokstav har två objekt som börjar på den aktuella bokstaven.
 • Kollegialt lärande - pedagog till barn men även barn till barn.
 • Undervisning i mindre grupp (2-3 barn) ger goda förutsättningar för en riklig kommunikation.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: