Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturvecka - Sydpolen

Skapad 2018-10-22 13:13 i Leklandia Heby
Förskola
Under vecka 43 kommer alla på Leklandia att arbeta med olika länder. Stjärnan har valt Sydpolen.

Innehåll

Läroplansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
 • liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Bakgrund: 

(Var är vi? Här skriver ni bakgrunden till varför ni valt dessa läroplansmål ) 

Vi valde Sydpolen för att väcka barnens intresse för pingviner.

Förväntat resultat:

(Vart ska vi? Här skriver ni ert förväntade resultat - hur ser det ut när ni är framme?)

Vårat mål är att lära sig röra sig som pingviner få en uppfattning om vad en pingvin är. Skapa pingviner i olika material. Barnen ska få en erfarenhet av hur pingviner lever.

Utbildning - Undervisning:

(Hur gör vi? Här skriver ni hur ni ska jobba med valda läroplansmål - ex barns visade intresse, observationer, valt tema, uppgifter, aktiviteter m.m.)  

Vi erbjuder barnen skapande aktiviteter

Film

Rörelse och motorik

Litteratur

Drama

 

Uppgifter

 • Vecka 43 - måndag

 • Tisdag

 • Onsdag - FN dagen

 • Torsdag

 • Fredag

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: