Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 2018-19

Skapad 2018-10-22 14:20 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
Matematik ger dig viktiga kunskaper så att du kan förstå och leva i samhället. Du kommer att få möta matematiska uppgifter som kräver att du funderar på nya sätt och hittar lösningar. Nyfikenhet och kreativitet är viktiga delar för att förstå hur matematiken kan användas och förändra i vardagen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Undervisning i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik samt hur du kan använda matematik inom olika ämnesområden och i din vardag. Undervisning ska bidra till att utveckla intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i andra sammanhang.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och  redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla din olika förmågor.

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda matematiska ord och förstå vad de innebär. Exempel på sådana ord är addition, subtraktion, cirkel, kvadrat, summa och likhetstecken.
 • välja lämpligt räknesätt till olika uppgifter.
 • använda matematiska symboler som +, =, /.
 • kunna använda och förstå vad naturliga ta är.
 • lösa enklare matematiska problem och förklara hur du gör.
 • följa och arbeta efter instruktioner.
 • förstå om ditt svar är rimligt.
 • genomföra undersökningar och göra tabeller och diagram.
 • mäta med linjal.
 • kunna förstå och följa analog och digital klocka.
 • skapa och följa egna talmönster.
 • förstå geometriska figurer
 • mäta och jämföra tid vikt och volym

 

Du kommer att få möjlighet att visa detta genom att vi:

 • tittar på hur du arbetar både eskilt och i grupp för att lösa matematiska problem.
 • följer din tankegång när du pratar om matematik.
 • tittar på hur du arbetar när du undersöker matematiken.
 • följer din tankegång när du spelar mattespel, gör olika mattetester.

Undervisning och arbetsformer

 Så här kommer kommer vi att arbeta:

 • lösa uppgifter i matteboken.
 • vara delaktig på genomgångar i olika former så som, film, plockmaterial och på tavlan.
 • arbeta både enskilt, i par och i grupp.
 • själv få använda plockmaterial i olika former.
 • spela olika mattespel.
 • möta matematiska uppgifter digitalt både under lektioner och som läxa.
 • göra undersökningar och redovisa dem.
 • diskutera och pröva olika metoder för att lösa matematiska problem
 • färdighetsträna tabeller

Begrepp

 • dubbelt
 • mönster
 • positionssystem
 • talmönster
 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • term och produkt
 • division
 • bråk och del av helhet
 • täljare nämnare kvot
 • allgoritm
 • tabell  och diagram
 • rimlig
 • likhetstecknet
 • volym
 • liter
 • dl
 • vikt
 • kg
 • hg
 • analog tid
 • digitaltid

 

Geometriska begrepp

 • kon
 • cylinder
 • kub
 • klot
 • pyramid
 • rätblock
 • sidokant
 • yta
 • hörn
 • omkrets
 • area
 • diagonal
 • vägrät
 • linje
 • sträcka
 • punkt
 • rätvinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: