Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektromagnetism och energi HT 2018 9A

Skapad 2018-10-22 14:44 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Teknik Fysik
Vi kommer att lära oss om elektromagneter och induktion. Vi kommer undersöka hur en elmotor, transformator och generator fungerar. Vi lära oss mer om begreppet energi och tar ställning i frågor som rör energiförsörjning.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Magnetfält
 • Elektromagnet
 • Elmotor
 • Induktion
 • Generator
 • Transformator
 • Energi
 • Effekt

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

Fysik

 • Beskriva, förklara och använda de centrala begreppen, modellerna och teorierna
 • Genomföra och planera undersökningar 
 • Skriva laborationsrapporter och då kunna formulera hypotes, resultat och slutsats

Teknik

 • Beskriva och förklara hur tekniska lösningar inom avsnittet fungerar
 • Genomföra konstruktioner inom avsnittet

Planering

Vecka 45 - elektromagnetism
Vecka 46 - elmotor och generator
Vecka 47 - transformator och begreppsuppgift
Vecka 48 - energi och effekt, planera en undersökning

Uppgifter

 • Planera en undersökning

 • Laboration - vecka 45

 • Begreppsuppgift - vecka 46

 • Begreppsuppgift och laboration - vecka 47

 • Laboration - vecka 48

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Elektromagnetism - fysik och teknik

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Göra systematiska undersökningar i fysik
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
skriva enkla laborationsrapporter med vardagligt språk
skriva laborationsrapporter där du blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp
skriva utvecklade laborationsrapporter med naturvetenskapliga begrepp och modeller. Rapporterna innehåller även möjliga felkällor och hur dessa kan minskas.
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
på ett enkelt sätt beskriva, med ord och bild, hur olika tekniska lösningar inom arbetsområdet fungerar
förklara, med ord och bild, hur olika tekniska lösningar inom arbetsområdet fungerar
förklara, med ord och bild, hur olika tekniska lösningar inom arbetsområdet fungerar och visar på andra liknade lösningar
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra olika konstruktioner utifrån detaljerade instruktioner
genomföra olika konstruktioner till största del självständigt
genomföra olika konstruktioner självständigt och komma med egna förslag på olika lösningar som går att pröva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: