Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för åk 6, Beskrivande text/Faktatext

Skapad 2018-10-22 15:40 i Parkskolan Norrtälje
Pedagogisk planering hur man skriver en beskrivande text/faktatext. Övning inför NP.
Grundskola 6 Svenska
Du får lära dig grunderna i och öva på hur man skriver en beskrivande text/faktatext.

Innehåll

Beskrivande text

1. Beskrivande text/faktatext

regler för beskrivande text

- formuleringar och kännetecken för en beskrivande text

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syfterstext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få genomgångar av hur man går till väga när man skriver beskrivande text, hur texterna är uppbyggda och vad de skall innehålla.

Du kommer att få öva på att skriva beskrivande text.

5. Bedömning

Ditt arbete under lektionstid bedöms löpande, liksom de texter du producerar. I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en del av ett gammalt nationellt prov i svenska, som utgör slutbedömningen.

6. Kunskapskrav

Du skall kunna förmulera en beskrivande text utifrån de regler och innehåll som vi har gått igenom.

7. Matris

Se neda

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska för åk 6, Beskrivande text/Faktatext

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och skriver en i huvudsak fungerande text.
Du följer instruktionen och skriver en relativt väl fungerande text.
Du följer instruktionen och skriver en väl fungerande text.
Ny aspekt
Innehåll
Din text innehåller en begriplig beskrivning.
Din text innehåller en relativt tydlig beskrivning.
Din text innehåller en tydlig beskrivning.
Ny aspekt
Struktur
Uppbyggnaden av din text går att följa.
Uppbyggnaden av din text är tydlig. En ansats till styckeindelning finns.
Uppbyggnaden av din text lyfter den. En i huvudsak fungerande styckeindelning finns.
Ny aspekt
Språk
Ordvalet i din text uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet i din text är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
Ordvalet i din text är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Ny aspekt
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Det förekommer stavfel, men de stör inte.
Du gör relativt få fel i användening av skiljetecken. Du gör relativt få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: