👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 1a1 Livetsmångfald och dess ekologi

Skapad 2018-10-22 15:42 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
I detta ämnesområde ska du utveckla dina kunskaper om livet och organismerna på jorden samt ekosystemen de lever i. Kunna se samband och hur organismer påverkar/påverkas av både varandra och sin livsmiljö.

Innehåll

Innehåll arbetsområdet

  • Ekologins grunder, lektioner med genomgångar och övningar
  • Friluftsdag vid Ön, Torvsjön med efterföljande uppgift
  • När människan påverkar
  • Fotosyntes och energiflöde
  • Vattnets kretslopp - uppgift 
  • Cellen - mikroskopering 

Uppgifter

  • Vattnets kretslopp

  • Arbetshäfte Livets mångfald och ekologi

  • Uppgift Friluftsdagen

Matriser

Nak
Livetsmångfald och dess ekologi Nk 1a1

E
C
A
Kunskapskrav
Kunskaper om Livets mångfald och Ekologi
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Laboration/undersökning
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.