Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Far och flyg

Skapad 2018-10-22 16:10 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi har ett jordklot med massor vatten och en hel del land. Jordklotet är uppdelad i olika världsdelar och där emellan finns det hav- men vad heter dom? Ibland bestämmer vi själva att vi vill ut och fara i världen, för en kort eller längre stund. Ibland kan vi välja att flytta eller kanske bli tvingade till att flytta. Varför då?

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta: Vi kommer lära oss om jordgloben, kontinenter och världsdelar genom att läsa, lyssna och titta på film. Vi kommer få höra lite om länder som är betydelsefulla för eleverna i klassen. Vi kommer öva oss på att skriva faktatext tillsammans, två och två och enskilt.

 

 

Mål för arbetsområdet:

Lära sig världsdelarna och världshavens namn. Få en uppfattning om skillnader likheter mellan världsdelarna. Lära sig ett anal begrepp som hör till ämnet geografi t.ex. norr,söder, öster, väster, ekvator, landskap, befolkning, klimat.

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att skriva faktatexter genom att undervisning i vad som betecknar en faktatext.

Att förstå att det finns olika anledningar till varför man flyttar och vad en flytt kan få för konsekvenser.

Så här kommer arbete att bedömas:

Eleverna kommer skriftligt få visa att de kan världsdelarna och världshavens namn. 

Eleven kommer få skriva en egen faktatext.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Far och flyg

Godtagbara kunskaper
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan ange fler orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Ny aspekt
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: