Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min omvärld

Skapad 2018-10-22 18:56 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vem är jag? Vad behöver jag för att leva det livet jag lever? Var i Sverige och världen lever jag? Vad påverkar mitt och andras liv? Detta ska du inom detta arbetsområde få lära dig mer om!

Innehåll


Syfte

- Du ska reflektera över hur individer och samhällen formas

- Du ska känna till några yrken och samhällsfunktioner  i vårt närområde

- Du ska kunna våra fyra väderstreck

- Du ska kunna våra världsdelar

- Du ska känna till kristendom, islam och judendom

Arbetsformer 

Vi kommer under arbetets gång:

- läsa

- skriva

- se på filmer

- läsa skönlitteratur

- ha grupparbeten

- gå på studiebesök

- arbeta skapande

Bedömning 

 Du får visa vad du kan både muntligt och skriftligt i gemensamma genomgångar, eget arbete och arbete i grupp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: