👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Catch your ability Vt 19

Skapad 2018-10-22 19:17 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Engelska
Catch your ability and develop your languageskills V. 45 - 47

Innehåll

 

Mål:

 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

Centralt innehåll;

 

  • språkliga företeelser som grammatiska strukturer och stavning samt språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

  • tydligt talad engelska och texter från olika medier

 

 

Så här gör vi:

 

För att utveckla din förmåga att  uttrycka dig på engelska i både tal och skrift kommer du att titta på klipp samt repetera grammatiska strukturer du inte är säker på. Detta gör du genom att arbeta med individuellt material, MaryGlasgow Magazines och digitala program och appar.

 

 För att utveckla din förmåga att förstå talad engelska och uttrycka dig i tal kommer du att titta och samtala runt serien Ghost Hunter.

 

 

 

 

Så här redovisar du dina förmågor:

 

  • Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift visar du genom att göra ett äldre NP

  • Din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd visar du genom att göra äldre NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Catch your ability Ht 18

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
Jag..
...kan förstå innehållet i texter på engelska. Eleven kan förstå tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
.. behöver stöd av pedagog för att tillgodogöra dig enkel text på engelska
...kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter på engelska och svara på enkla frågor.
.. kan förstå det huvudsakliga innehållet. ... kan uppfatta tydliga detaljer och svara på frågor och berätta om detaljer
...kan förstå det huvudsakliga innehållet. Och uppfatta viktiga detaljer, sammanhang , svara på frågor om detaljer och återberätta/ utföra informationen
Jag...
.. kan uttrycka mig på engelska när jag skriver skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig begripligt med ord fraser och meningar.
… kan med hjälpmedel uttrycka mig begripligt när du skriver olika texter på engelska
.. kan skriva på ett enkelt och begripligt sätt så att andra förstår
.. kan skriva om något jag känner till med längre meningar och sambandsord. Du har koll på den vanligaste grammatiken. Ex I, is, are, have, has, a, am
...kan skriva om något jag känner till med längre meningar, sambandsord och ett varierat ordförråd. Jag har koll på den vanligaste grammatiken. Ex do, does, ing-form och några oregelbundna verb
Jag...
..kan uttrycka mig på engelska när jag samtalar och redovisar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig begripligt med ord, fraser och meningar
... behöver stöd när jag pratar engelska. T.ex. genom att någon ställer frågor till mig eller hjälper mig med ord.
.. kan prata med enkla korta fraser och meningar
...kan prata med enkla korta fraser och meningar och ställa frågor
...kan prata med enkla korta fraser och meningar, ställa frågor och föra samtalet vidare