Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-10-22 20:22 i Lillvallens förskola Åre
Förskola
Vi vill att barnen ska uppleva sitt eget och andras värde och känna gemenskap, delaktighet och trygghet i gruppen. ​ Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra. Vi vill väcka barnens nyfikenhet, intresse och kunskap för att värna om allas närmiljö.

Innehåll

 

Genom att: 

 • Barnen ska uppleva sitt eget och andras värde och känna gemenskap, delaktighet och trygghet i gruppen. ​ Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra.

 

 • Planera för konkreta aktiviteter som till exempel att ta med en soppåse när vi gör utflykter så att vi kan plockar upp skräp och ta med hem och sorterar i rätt soptunna. Gräva ner sopor i backen och se hur det förmultnar. Återbruka material. 
  Vara delaktig i “Håll Sverige rent” dagen den 15 september. Om det samlas på djur i en hink/burk ska 
  vi, när det utforskas färdigt, släppa tillbaka djuren till naturen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: