Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4a Kap 1

Skapad 2018-10-22 20:31 i Gylle skola Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med uppgifter från Eldorado. Genom att arbeta enskilt eller två och två kommer vi att lära oss mer om talsystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal.

Innehåll

Bedömning:

Din förmåga i följande matematiska områden kommer att bedömas. Du visar din förmåga när vi diskuterar i grupp, när du räknar individuellt och när du beskriver hur du löser olika matteproblem.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara mellan v.35 och v.37, ht 2019

 

Begreppslista:

 • Talsystemet 1-100.000
  • ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental
 • Tallinjer och olika hopp
  • framåt, bakåt, talföljder
 • Jämföra och storleksordna tal
  • största, minsta, större än, mindre än
 • Symboler, räknesätt och räknelagar
  • siffror och tal, addition(+), term, summa, subtraktion(-),differens/skillnad, multiplikation(x),faktor, produkt, division(/), täljare, nämnare, kvot, likhetstecken(=), lika och olika värde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mall Trelleborgs grundskolor

Insats krävs
Godtagbara kunskap
Utvecklade kunskap
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har uppnått grundläggande kunskaper inom området positionssystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal och kan på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått utvecklande kunskaper inom området positionssystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal och kan på ett i relativt väl fungerande sätt med god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått väl utvecklade kunskaper inom området positionssystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal och kan på ett i väl fungerande sätt med mycket god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: