Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 18 En åk 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3 ( film and music) VB

Skapad 2018-10-22 20:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Texter och ord och fraser- Chapter 1 film, fraserr, adverb+ övriga glosor från kapitlet Chapter 3- musik, fraser, genitiv+ övriga glosor som finns i texterna.
Grundskola 8 Engelska
Texter och ord och fraser som har med film, musik att göra+ övriga ord ur kapitlet Grammatik- adverb och genitiv

Innehåll

JÄ HT 2018 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3

1. Mål för elev

 • Du ska kunna skriva tydliga texter och delta i diskussioner där vi fokuserar på tema "Film och musik" och där du jobbar för att utöka och variera ditt ordförråd. 
 • Du ska kunna bearbeta och göra förbättringar av dina texter och muntliga framställningar.
 • Att förstå engelska instruktioner, texter och ljudfiler som vi använder oss av.  

2. Innehåll

lyssna - läsa

tala, skriva, samtala

3. Genomförande 

Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap. Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken. Ord från bildordlistan i textboken s. 98-99.
Grammatik adverb ( s. 9, 15-19 i övningsboken.) paragraf 12.1-12.4

Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9
Läxförhör, arbete under lektionerna samt ett avslutande muntligt och skriftligt prov. 

 • Hörförståelse där du skriftligt får återge ett innehåll.
 • En skriftlig uppgift där du berättar om Marilyn Monroes liv och återberättar hur sången "Stilla natt" kom till och spreds över världen.
 • Muntligt framförande i grupp där du berättar om en favoritsång och artisten som sjunger/spelar låten eller om en film och dess skådespelare. Du förklarar och motiverar också varför du valt den låten/filmen.

4. Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • Du visar att du kan variera ditt språk när du uttrycker dig i de muntliga och skriftliga proven och visar att du har tagit till dig de ord och uttryck som du har lärt dig från kapitel 1 och 3. Du visar att du förstår talad  engelska genom de hörörståelser som vi gör under proven.

5. Kursplanemål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska 
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matriser

En
Bedömningsmatris-tala, skriva, höra

1
2
3
Hörförståelse- förstå engelska i tal.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet så att en engelsktalande person skulle kunna förstå. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår även vissa detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person väl skulle kunna förstå.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du kan återberätta det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Muntlig förmåga- tala engelska
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du pratar ganska tydligt och sammanhängande. Du försöker anpassa ditt språk efter den du talar med och efter situationen. Ibland löser du språkliga problem genom att förklara vad du menar på annat sätt.
Du uttrycker dig med ett ganska varierat språk för att för att få fram ditt budskap. Du pratar tydligt och sammanhängande. Du anpassar ditt språk efter den du talar med och efter situationen. Du löser språkliga problem genom att förklara vad du menar på annat sätt och du hittar ibland synonymer till det du vill säga.
Du uttrycker dig med ett varierat språk för att för att få fram ditt budskap. Du pratar med mycket tydligt, sammanhängande och med mycket bra flyt. Du anpassar ditt språk väl efter den du talar med och efter situationen. Du löser språkliga problem på ett konstruktivt sätt som inte påverkar konversationen där du hittar synonymer till det du vill säga.
Skriftlig förmåga- skriva engelska
Du kan skriva enklare, sammanhängande texter så att mottagaren förstår vad du menar, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du kan skriva sammanhängande texter med ett varierat och tydligt språk och formulerar oftast korrekta meningar.
Du kan skriva sammanhängande texter med ett mycket varierat och tydligt språk och du formulerar korrekta meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: