Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - Återberättande texter år 5. v.45-51

Skapad 2018-10-22 21:22 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Brukar du läsa tidningen på morgonen eller läser du den på internet? Då vet du kanske att det finns olika slags texter i tidningar, som exempelvis reportage, nyhetsartiklar, notiser och mycket annat. Dessa texter kallas för återberättande texter och de berättar om något som har hänt. I det här avsnittet får du lära dig bland annat om hur artiklar är uppbyggda och hur du själv kan ställa bra frågor och skriva artiklar.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa återberättande texter och förstå hur den återberättande texten är uppbyggd.

- göra textkopplingar.

- ställa frågor till texten för att få svar på frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför.

- granska nyhetsartiklar och tänka källkritiskt.

- skriva en artikel med rubrik, ingress och brödtext.

- använda talstreck i texterna för att återge vad någon har sagt.

- förbereda frågor till en intervju och även genomföra en intervju.

- förbereda muntliga presentationer.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, ingresser och brödtext.

- göra tankekartor och därefter skriva egna återberättande texter där ni själva ska komma på ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en återberättande text.

- hur man på olika sätt muntligt kan presentera ett ämne för en publik.

- göra muntliga presentationer där ni presenterar er återberättande text inför en grupp.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- skriftlig inlämningsuppgift.

- den muntliga presentationen: där du presenterar din text muntligt inför en grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text: nyhetsartikel

Ny nivå
Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Du kan inte skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har inte en röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken genom att använda några stycken i texten.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet mycket bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken mycket bra med tydliga underrubriker.
Ingress (sammanfattning)
Ingressen sammanfattar till viss del vad din artikel handlar om. Du har inte använt ett annat typsnitt för din ingress.
Ingressen sammanfattar vad din artikel handlar om. Du använder även ett annat typsnitt för att förtydliga din ingress.
Ingressen sammanfattar tydligt vad din artikel handlar om. Du använder även ett annat typsnitt för att förtydliga din ingress.
Brödtext (huvudtexten)
Din text svarar till viss del på de journalistiska frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför. Du behöver träna på att förklara och förtydliga innehållet i dina texter mer. Det saknas viktiga detaljer i din text. Du har inte med något citat i din text för att återge vad någon har sagt. Du behöver bli säkrare på hur citat skrivs ut i texter.
Din text svarar på de journalistiska frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför. Din text innehåller förklaringar och beskrivningar. Du har med citat i din text och du visar att du kan återge vad någon har sagt.
Din text svarar på de journalistiska frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför. Din text är mycket detaljrik och innehåller tydliga förklaringar och beskrivningar. Du har med citat i din text och du återger vad någon har sagt på ett tydligt sätt.
Bild och bildtext
Du har med en bild förstärker till viss del vad din artikel handlar om. Du har med en bildtext till din bild, men denna beskriver/förklarar inte tydligt bilden.
Din bild förstärker vad din artikel handlar om. Du har med en bildtext till din bild och denna förklarar det bilden visar.
Din bild förstärker vad din artikel handlar om. Du har med en bildtext till din bild och denna förklarar tydligt det bilden visar.
Stavning
Många stavfel som återkommer i texten.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.
Du visar att du är säker på din stavning.

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: