👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik HT åk 1

Skapad 2018-10-22 21:23 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik
Matris som utgår från Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.

Matriser

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Öva mer på
Talraden: Ramsräkna
Räknar till 25.
Räknar till 50.
Räknar till 115.
Talraden: Räkna uppåt
Kunna räkna uppåt från angivet tal.
Börjar på 3 och räknar till 12.
Börjar på 9 och räknar till 20.
Börjar på 26 och räknar till 80.
Talraden: Räkna nedåt
Kunna räkna nedåt från angivet tal.
Räknar nedåt från 5.
Räknar nedåt från 10.
Räknar nedåt från 20.
Talraden: Efter
Uppge talet som kommer efter ett angivet tal.
Vilket tal kommer efter a) 1 b) 4
Vilket tal kommer efter a) 7 b) 10
Vilket tal kommer efter a) 79 b) 99
Talraden: Före
Uppge talet som kommer före ett angivet tal.
Vilket tal kommer före a) 2 b) 4
Vilket tal kommer före a) 5 b) 9
Vilket tal kommer före a) 50 b) 72
Antalskonstans
Ha förståelse kring att antal är detsamma oavsett storlek eller ordning, t.ex.fem myror är fler än fyra elefanter.
4 stora föremål läggs i en hög och 6 små föremål i en annan hög. "Är det lika många föremål i högarna? Hur tänkte du?"
6 föremål läggs tätt tillsammans. "Hur många är det?" De 6 föremålen sprids ut. "Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det nu?"
Prövas inte på denna nivå.
Subitisera/uppskatta
Kan uppfatta antal utan att räkna dem t.ex. tärningens prickar.
Talet 3 på tärningen visas. "Hur många prickar är det?" Talet 4 på tärningen visas. "Hur många prickar är det?"
Talet 5 på tärningen visas. "Hur många prickar är det?" Talet 6 på tärningen visas. "Hur många prickar är det?"
11 föremål göms och visas därefter i 2 sekunder. "Ungefär hur många tror du att det är?" "Nu får du räkna dem."
Namnge tal
Kan namnge tal utan att de är i ordningsföljd.
En sida av en tärning visas tillsammans med sifferkort 1-6. "Vilket sifferkort passar till tärningsbilden? Säg talet."
Ett papper med tal 0-10 visas. "Säg talet jag pekar på."
Ett papper med tal 11-20 och 10-100 visas. "Säg talet jag pekar på."
Fler
Förstår begreppet "fler".
"Här är 3 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du?"
"Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du?"
"Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du?"
Färre
Förstår begreppet "färre".
"Här är 3 föremål. Hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?"
"Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?"
"Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?"
Uppdelning av tal
Kan dela upp tal på olika sätt, t.ex. 3 kan delas upp 3+0,0+3,2+1,1+2.
5 föremål läggs på bordet. "Dela upp föremålen i 2 högar. Hur många blev det i varje hög?
5 föremål läggs på bordet. "Dela upp föremålen i 2 högar. Hur många blev det i varje hög? Kan du göra det på fler sätt?"
"Här har jag 7 föremål." 3 av föremålen visas och 4 göms. "Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?"
Hälften
Förstår begreppet "hälften".
4 föremål läggs på bordet. "Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många fick vi var?"
8 föremål läggs på bordet. "Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många fick vi var?" "Vad är hälften av 10? Hur tänkte du?"
"Vad är hälften av 12? Hur tänkte du?"
Dubbelt
Förstår begreppet "dubbelt".
"Lisa är 6 år. Emil är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emil? Hur tänkte du?" "Vad är dubbelt så mycket som 7? Hur tänkte du?"