Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsfilm

Skapad 2018-10-22 21:27 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Du ska göra en träningsfilm. Se instruktion under uppgifter. Lämna in på Google drive senast 3 mars.

Innehåll

Lämna in filmen via Google Drive, i mappen idrott. 

Följ noga instruktionerna i uppgiften och svara på de sju frågor som finns beskrivna där.

Uppgifter

 • Träningsfilm

Matriser

Träningsfilm

Rubrik 1

I matrisen finner du centralt innehåll, förmågor och de kunskapskrav vi jobbar med i arbetet.
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  7-9   Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9   Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
 • Idh  7-9   Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: