Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition, Subtraktion

Skapad 2018-10-22 21:49 i Hosiannaskolan Grundskolor
Addition- Tiotalsövergång talområde 0-20 Subtraktion- Tiotalsövergång talområde 0-20 Hälften, Dubbelt - Se samband Likheter Problemlösning
Grundskola 2 Matematik
Addition- Tiotalsövergång talområde 0-20 Subtraktion- Tiotalsövergång talområde 0-20 Hälften, Dubbelt - Se samband Likheter Problemlösning

Innehåll

Du kommer att vidareutvecklar kunskap om 

 • Algebra i form av likheter, ekvationer och uttryck.
 • beräkningsstrategier i addition och subtraktion.
 • Hälften och dubbelt 

Begrepp 

 

 • Term- Tal eller uttryck som ska adderas eller subtraheras.
 • Matematisk likhet- lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Visas med  =. 
 • Summa - Resultat av addition.
 • Differens- Skillnad, resultat av subtraktion.
 • Strategi - metod för att utföra en beräkning.
 • Dubbel av antal Dubbla  mängden av ett antal, t ex dubbelt av 9 är 18.
 • Hälften av antal- Halva mängden av ett antal, t ex hälften av 18 är 9.
 • Samband- Hur något hör samman, kopplat till beräkningar 6+7, 7+7, och 7+8

 

Metodförmåga

 • använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal

 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om addition och subtraktion med olika uttrycksformer, t ex bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa .
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om geometriska objekt. 

 

Det centrala innehållet behandlas 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och mindre grupper
 • arbete i "Koll på matematiken 2A"

 

Eleverna visar sina kunskaper 

 • i det dagliga arbetet under lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • visar genom olika matematiska uttrycksformer
 • Mattekollen 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: