Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering franska åk 7 v. 45-51

Skapad 2018-10-22 22:14 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F
Planering i franska åk 7, för vecka 45 - 51 2018. Vi arbetar med läromedlet Chez Nous 2. Eleverna har en textbok (som de lånar och ska återlämna) samt en övningsbok (som de får skriva i och behålla). Dessutom finns alla texter samt övningar i digital form på förlagets hemsida: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/9

Innehåll

 

Björkvallsskolan                                                                                                                                                    
Kristina Larsson
ht 2018

FRANCAIS en 7ème classe (5ème)

 

v. 45                   Chez nous 2, forts. ch 1:                                                             Läxa till ons v. 46:

                           - lecture (läsning)                                                                        ord från Babar à New York

                           - karaktärer i franska serier och barnböcker

                          

v. 46                   Chez nous 2, ch 2a: Toujours en retard                                      Läxa till ons v. 47:

                           - klockan (hel-och halvtimmar)                                                  ord och fraser från kapitlet (s. 107-108)  

                           - verbet être i presens singular                                                        

                           - lecture (läsning): Tu comprends? (Förstår du?)

     - skriva en kort text om valfri karaktär i serie eller barnbok

 

v. 47                   Chez nous 2, ch. 2b: Je suis en retard                                         Läxa till ons v. 48

                           - klockan (alla klockslag)                                                            presentation av ditt schema (1-2 dagar)

                           - skolämnen                                                                                      

                           - alla former av être i presens

 

v. 48                   Chez nous 2, forts. ch. 2b                                                             Läxa till ons v. 49:

                           - klockan (alla klockslag)                                                             alla former av être i presens

     - skolämnen

                           - alla former av être i presens

                           - göra en muntlig presentation av 1-2 dagar i ditt schema (onsdag 28/11)         

 

v. 49                   Chez nous 2: ch 2c: Excusez-moi!                                                Läxa till ons v. 50

    - klassrumsfraser                                                                            ord för saker i klassrummet

    - ord för saker i klassrummet

   - alla former av avoir i presens 

 

v. 50                   Noël en France et Noël en Suède                                                Läxa till ons v. 51

     - likheter och skillnader i julfirande                                             ord som har med julfirande att göra

     - kort kunna beskriva hur ett traditionellt                               

                           julfirande i Sverige ser ut

 

 

v. 51                   Noël en France et Noël en Suède                                                                          -

                           - kort kunna beskriva hur ett traditionellt

                             julfirande i Sverige ser ut

 

Jeudi le 20 décembre: Fin d’année scolaire - les vacances de Noël commencent

 

- Vi arbetar med läromedlet Chez nous 2.  Övningsboken är din och den får du skriva i. Textboken får du låna och den ska återlämnas när vi har arbetat klart med den. 

- Till läromedlet finns digitala verktyg att använda i Sanoma Övningsmästaren: Chez nous 2: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/9

Där kan du lyssna på texterna i boken, öva ordkunskap och ordförståelse, grammatik och hörförståelse. Använd dessa verktyg när du övar hemma.

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering franska åk 7 v. 45-51 2018

Matriser

Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: