Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2018-10-23 08:03 i Förskolan Ekeby Östhammar
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi kommer att arbeta med "Jaget" som en del i att stärka varje barn. Vi ser alla olika ut och är olika, men precis lika mycket värda ändå.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

"Jaget" 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla och tilltro till sin egen förmåga.

Vi vill att barnen ska utveckla sin kroppsuppfattning och sin motorik.

Vi vill att barnen ska bli medvetna om vem "jag" är.

Vi vill att barnen ska kunna sätta gränser omkring sig själva och säga nej och stopp i situationer när de inte känner sig bekväma.

Hur kommer vi jobba med det?

Vi kommer att använda oss av materialet "Liten och trygg" och genom olika övningar baserade på det lära känna "jaget". Detta material tar även upp olika känslor och hur man kan känna sig i olika situationer. Motorik och kroppsuppfattning kommer in genom lek och rörelse och utflykter till skogen. Vi kommer även att använda oss av skapande aktiviteter där vi använder olika material och former. 

 

Hur gick det?

 

Varför? Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: