Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lyser och skuggar!

Skapad 2018-10-23 08:30 i Solsidans förskola Ludvika
Förskola
Vi utforskar och upptäcker: att lysa och skugga.

Innehåll

 

Nuläget
Barnen tänder och släcker ofta lamporna, det blir ljust och mörkt. När vi använder vår projektor upptäcker de något på väggen... ”Det är jag!”. De ser sin och kompisarnas skuggor i ljuset av projektorn.
     Barnen vill ofta använda våra ficklampor att lysa och undersöka med. Barnen samtalar om vad de ser och vad som sker när de använder ficklamporna. 
Vad är det på väggen? Hur kan det bli skugga? Var tar skuggorna vägen när projektorn/lampan släcks?

 

Vart ska vi?

Tillsammans med barnen ska vi upptäcka, utforska och lära oss mer om att lysa och skugga. Vi ska skapa förutsättningar för barnen att samspela, samtala och reflektera, både under den "fria leken" samt i planerade aktiviteter.

 

Hur gör vi?

Vi använder oss dels av materialet "NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla", tema Ljus, där vi på ett lekfullt och undersökande sätt kan närma oss naturvetenskap. Vi använder bland annat våra kroppar för att upptäcka skugga på väggar, golv osv.

Vi kommer att dela in barngruppen i mindre grupper när vi har samling, detta för att ge barnen tid och möjlighet att prova, undersöka och dela med sig av sina tankar och idéer. Barnen har tillgång till våra ficklampor under dagen som de skuggar, lyser och undersöker med. När blir skuggan på väggen stor? När blir den liten? Vi låter barnen utforska vad som händer när avståndet mellan ljuskällan och objektet ändras. Vi undersöker tillsammans och enskilt bland annat: Hur kan det bli skugga? Kan vi skugga? Varför försvinner skuggan? Finns det skugga utomhus? Vi funderar kring vad vi kan behöva för att kunna skugga och lysa.

Att få uppleva sig själv som skugga och förstå att det är min kropp som rör sig på väggen kan vara spännande och är ett sätt att skapa sig kroppsuppfattning.

Som pedagog fångar vi medvetet upp de lärtillfällen som skapas.

Vad ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar tillsammans med barnen och låter barnen vara med och dokumentera sina upplevelser och upptäckter. Vi använder lärplattan att ta kort med samt spela in filmer. Vi dokumenterar barnens samtal, samspel och lärande. Vi sätter upp dokumentation på väggar samt dokumenterar i barnens lärloggar på Unikum.

 

 

 

 

REFLEKTIONSFAS

 

Hur blev det?

 • Vilket lärande har vi sett hos barnen inom lek och kommunikation?
 • Har förståelsen hos barnen förändrats inom lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det VÄXANDE MÖTET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation?
 • Hur har vi sett att det LEKFULLA LÄRANDET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? Hur svarade barnen på de planerade aktiviteterna? 
 • Hur har barnen använt den UTMANANDE MILJÖN? Hur har de svarat på eventuella förändringar i miljön?

 

 Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: