Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bor här? Bild SO06 läsåret 2018/19

Skapad 2018-10-23 09:26 i Söderskolan Falkenberg
Ett bildstudieområde där vi arbetat med konstens 7 grunder, Linjer, Figurer, Former, Färger, Valörer/Nyanser, Perspektiv samt Yta/struktur.
Grundskola 6 Bild
Du ska lära dig olika perspektiv och begrepp. Du ska öva på att framställa tredimensionella bilder. Du ska träna på din förmåga att analysera och kommunicera med bilder med hjälp av olika tekniker samt presentera ett rum och vem som bor där.

Innehåll

 

 

Syfte

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi ska också träna på att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna,utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

*Bildframställning

Teckning,måleri,tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, t ex i collage och bildmontage.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

*Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i en bild:färg,form,linje,yta samt för-och bakgrund.

Några verktyg för teckning,måleri,trycktekniker,tredimensionellt arbete,fotografering,filmande och hur de benämns.

Plana och formbara material,papper,lera,gips och naturmaterial och hur de kan användas i olika bildarbeten,

*Bildanalys

Ord och begrepp för att kunna läsa,skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Beskrivning av arbetsområde/tema

 

HT: Vi lär oss att rita ett rum i enpunktsperspektiv. Sedan möblerar vi rummet.

Bildanalys: Vi analyserar nyhetsbilder som Årets bild 2017 och 

samtida konst som Är du lönsam lille vän av Peter Tillberg och historiskt konstverk av Carl Larssons

"Mammas och småflickornas rum"

VT: Tredimensionellt arbete och animerad film

Arbetssätt/metoder

Vi ritar ett rum i perspektiv, med djup, detta gör vi med hjälp av tydliga instruktioner, steg för steg.

Vi tittar på instruktionsfilmer.

Vi analysera konstbilder och nyhetsbilder och diskuterar gemensamt i grupp och reflekterar enskilt skriftligt.

Du ska med hjälp av penna och linjal och färgpennor rita ditt rum.

Du ska själv tänka ut vem som bor i rummet ,det kan vara du eller en påhittad person eller en sagofigur.

Med hjälp av 3 st ledtrådar som du ritat i rummet ska dina klasskompisar kunna lista ut Vem som bor här !

Du ska fotografera ditt rum för att kunna visa för klasskompisarna och du ska med hjälp av appen Baazart klippa in din person i ditt rum.

Du ska redovisa och presentera ditt rum samt kompisbedöma och analysera andras rum.

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av färger
Undersöka -experimentera med olika material,testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra,vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt
Kommunicera- lära oss att tolka bilder

Bedömning

 • När vi arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan;
 • använda tekniker
 • följa instruktioner
 • fullfölja bildarbetet 
 • presenterar dina bilder
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Läraren bedömer även;
 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.
 • Metoder för bedömning;
 • Läraren observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder.
 • Läraren gör en kartläggning som ska visa hur eleven kan använda några olika tekniker för att skapa olika uttryck, hur eleven kan presentera sina bilder samt hur eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Uppgifter

 • Rum i enpunktsperspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
bedömningsmatris bild åk 4-6

Förmåga
Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
 • Bl
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Har inget syfte med mitt arbete och funderar inte kring budskapet.
Har ett syfte med mitt arbete men ibland krävs det en förklaring till betraktaren för att förstå budskapet.
Har ett klart syfte med mitt arbete och budskapet framgår för betraktaren.
Har ett klart syfte med mitt arbete och budskapet framgår tydligt för betraktaren.
 • Bl
Skapa bilder med hjälp av hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg
Behöver mycket stöd från läraren för att söka reda på rätta tekniker, material och verktyg för att skapa mina bilder.
Är på väg att lära sig hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg men måste träna mer. Kopierar/kalkylerar för det mesta mina bilder, men kan ibland förändra dem.
Kan hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg, men visar ibland viss osäkerhet och frågar ibland om hjälp. Skapar egna bilder och den personliga stilen är på väg att utvecklas.
Hanterar hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den.
 • Bl
Undersöka och presentera olika ämnesområden.
Har svårt att arbeta undersökande utan vill ha/behöver klara och tydliga uppgifter. Vill helst inte presentera och visa sina bilder för andra.
Kan arbeta processinriktat men behöver stöd och hjälp från läraren. Presenterar och visar sina bilder med hjälp av läraren.
Arbetar processinriktat och väljer vägar i processen som med viss bearbetning leder framåt. Presenterar och visar sina bilder.
Arbetar processinriktat och väljer vägar som leder framåt. Presenterar och visar sina bilder och kommer med egna tankar och idéer till presentationen.
 • Bl
Analys och bildtolkning
Behöver stöd för att förstå bildens syfte och sammanhang. Behöver stöd för att uttrycka egen åsikt.
Förstår och funderar kring bildens syfte och sammanhang. Uttrycker en egen åsikt kring bilders uttryck och funktion.
Förstår och motiverar till viss del bildens syfte och sammanhang. Motiverar sin egen åsikt kring bilders uttryck och funktion. Funderar och resonerar kring bilden utifrån personliga erfarenheter och kopplar sitt resonemang till omvärlden.
Förstår och motiverar väl bildens syfte och sammanhang. Argumenterar för sin egen åsikt kring bilders uttryck och funktion. Funderar och resonerar väl kring bilden utifrån personliga erfarenheter och drar paralleller till omvärlden och andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: