Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter - Slöjd

Skapad 2018-10-23 09:30 i Tiundaskolan Uppsala
Slöjdarbete som uttrycker mänskliga rättigheter
Grundskola 9 Slöjd
Mänskliga rättigheter ska användas som inspiration och uttryckas i den produkt som du kommer att framställa.

Innehåll

 

Syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centalt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Mål

 • Att använda mänskliga rättigheter som inspiration till slöjdproduktens formgivning.
 •  Att du kan analysera och motivera dina val under arbetsprocessen utifrån syftet med arbetet.

 • Att du använder dig av tekniker, material, färg och form för att förstärka den rättighet du vill uttrycka.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

-Hela arbetsprocessen (formgivning, framställning och analys)

-Hur väl du fått fram uttrycket i din produkt och hur du resonerat kring uttrycket.

 

Arbetsform

1. Introduktion till arbetsområdet. Gemensam tankekarta kring mänskliga rättigheter. Spåna på olika tänkbara, möjliga produkter och uttryck (gemensamt).

 

 2. Egen planering

Välj en mänsklig rättighet som du vill fokusera på.

Skissa olika alternativa idéer innan du bestämmer dig. Vi jobbar också kooperativt så att du och dina klasskamrater kan delge varandra olika idéer kopplat till arbetsområdet. 

Planeringen ska innehålla:

 • Den mänskliga rättighet du valt
 • Beskrivning på hur du kommer att uttrycka den mänskliga rättigheten i produkten
 • Skiss/ritning med form-, färg-, material-, produkt- och teknikval

 

3. Gör en muntlig reflektion över produktens uttryck (se bifogade reflektionsfrågor).

- Reflektionen kan göras under lektionstid på slöjdens ipad/dator eller spelas in på mobilen. Uppgiften skickas in i Unikum efter avslutad arbetsprocess. 

- Lämna in din planering tillsammans med den muntliga reflektionen. 

 

4. Framställ din produkt.

 

Tidsplan åk 9   Torsdagar HT 2018      
                 
Vecka  

 Aktivitet

           
7  

 

Introduktion av arbetsområdet

"Mänskliga rättigheter"

           
8   SPORTLOV            
9   Skissteknik/planering/mått/mönster             
10   Mönsteruträkningar/konstruktion            
11    NP            
12  

Utlägg 

           
13                
14   Genomförande/process    
15    NP/ Genomförande/process            
16    PÅSKLOV            
17                
18                
19    NP/ process + film            
20                
21   Inför betyg/ betygsamtal            
22   Lovdag            
23    Lovdag            
24    Avslutning            
                 
                 
                 
                 
                 

Uppgifter

 • Muntlig reflektion över slöjdproduktens uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd årskurs 7-9 Lgr 11

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Från formgivning till färdig produkt utifrån att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda rätt redskap på rätt sätt till din produkt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
I arbetsplaneringen motiverar du färg, form och materialval i din arbetsplanering. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Använd inspirationskällor och dokumentera ditt arbete.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
I arbetsplaneringen och i skisserna visar du på olika sätt att uttrycka arbetet med hjälp av olika tekniker.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Aktivt arbete varje lektion för att ditt arbete ska utvecklas. Läs instruktion, tänk själv, fråga kompis, fråga lärare.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Du skriver i din arbetsbok; planering, lektionsutvärderingar och reflektion. Slöjdord ska in i ett sammanhang.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ska kunna tolka och kunna resonera kring dina val.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: