Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ex skrivträning nationella prov

Skapad 2018-10-23 09:37 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Uppgiften är formad som ett nationellt prov.

Innehåll

https://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cbedomningsanvisningarminpassionfor.pdf

I denna länk hittar du elevers lösningar på liknande uppgift, läs en av dessa som hjälp.

Uppgifter

  • Min passion för

Matriser

Sve
SVESVE01- träning inför nationella provet

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter, förmåga

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har skrivit text Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva text som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva text som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

Förmåga

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och referat. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa

Förmåga

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma texter som fungerar väl i sitt sammanhang
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Ny nivå
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma texter som fungerar (väl) i sitt sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: