Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My sister's keeper

Skapad 2018-10-23 09:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under ett par veckor ska vi arbeta med ett filmprojekt som kommer mynna ut i en skriftlig bedömningsuppgift.

Innehåll

Under ett par veckor framöver ska vi arbeta med ett filmprojekt som kommer mynna ut i en argumenterande bedömningsuppgift. Filmen vi ska se heter "My sister's keeper" och behandlar ett par olika teman som vi ska diskutera efter vi sett filmen. De olika teman som vi ska diskutera vill jag att ni funderar kring innan och under tiden vi tittar på filmen. 

Different roles in a family

The struggle of loyalty and independence 

The impact of terminal illness on a family 

Medical ethics and rights 

 

Vi kommer också diskutera filmen utifrån olika etiska perspektiv, regeletik , konekvensetik , sinnelagsetik  och dygetik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Skriftlig förmåga (argumenterande text), arbetsmatris

Innehåll

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Contents
Du har följt instruktionen och skrivit kortfattat om ämnet.
Du har behandlat ämnet utförligt. Du har tydliga argument som stödjer din huvudtanke.
Du har behandlat ämnet mycket utförligt. Du har flera argument som stödjer din huvudtanke och du ser saken ur olika perspektiv.
Du har behandlat ämnet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Du utvecklar flera argument, men kan även se och bemöta motargument.
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka grammatiska fel.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Flyt
Fluency
Din text består till största del av kortare meningar.
Dina meningar är längre och du försöker variera meningsbyggnaden. Exempelvis använder du dig av linkers för att binda ihop en del meningar och stycken,
Dina meningar är längre och du har bra variation i meningsbyggnaden. Du använder ofta dig av linkers för att binda ihop både meningar och stycken.
Din text flyter på med fin variation i meningsbyggnaden. Varje stycke, från inledning till avslutning, länkas naturligt ihop med hjälp av lämpliga linkers.
Argumentation
Arguments
Du argumenterar knappt i din text, du har mest påståenden.
Du kan i huvudsak skriva argument som du i huvudsak kan koppla till filmen eller till verkligheten.
Din text innehåller argumentationer som du relativt väl kan koppla till filmen, verkligenheter eller någon av de nämnda etiska perspektiven.
Din text innehåller väl underbyggda argument som du kopplar till filmen, verkligheten och några av de etiska modellerna som vi pratat om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: