Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad och pubertet

Skapad 2018-10-23 10:23 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Biologi
Sex och samlevnad och pubertet

Innehåll

Vi kommer att arbeta kring området "Sex och samlevnad och pubertet" under några veckor i biologin. 

Undervisningen i detta arbetsområde kommer bland annat att syfta till att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologin för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, samt använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

De olika arbetssätt som vi kommer att använda är:

- Genomgångar

- Läsa faktatexter

- Titta på filmklipp

- Samtal och diskussioner

- Skriva faktatext

- Kunskapskontroll

 

 

De förmågor som kommer att bedömas framgår i matrisen. 

Matriser

Bi
Sex och samlevnad och pubertet

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Samtala och diskutera
Biologi och svenska
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information/söka, välja ut och sammanställa
Biologi och svenska
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Biologi och svenska
Du kan använda informationen i diskussioner och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Biologi
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
Biologi
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Skriva texter
Svenska
Du kan skriva en faktatext med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva en faktatext med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en faktatext med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Sammanställningar
Svenska
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar och, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: