👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Branschkunskap - lär känna din handel

Skapad 2018-10-23 10:59 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Grovplanering i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
Gymnasieskola Handel
Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Syfte:

1.     Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.

2.     Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

3.     Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

4.     Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

5.     Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

6.     Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

7.     Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

 

Centralt innehåll:

·         Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.

·         Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.

·         Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.

·         Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.

·         Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.

·         Konsumentkunskap och etikfrågor.

·         Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.

·         Säkerhet för kunder, personal och företag.

·         Miljöfrågor och miljömärkning.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

 

 

 

Bedömning - Vad baseras bedömningen på.

Uppgifter i boken redovisas skriftligt och muntligt både enskilt och i grupp i klassrummet.

Efter varje avslutat kapitel kommer ett skriftligt förhör att genomföras.

Arbetsuppgifter i Caféterian dokumenteras och redovisas för undervisande lärare.

Studiebesök och föreläsningar tillsammans med klassen, där elev får redovisa sina kunskaper muntligen och skriftligt.