Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet: Huset

Skapad 2018-10-23 11:02 i Sätra skola Rättvik
Vi arbetar med det spännande skrivprojektet "Huset"! Du kommer under våren få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 4 – 5 Bild Svenska
Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivning som står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 8-10 kapitel.

Innehåll

Mål

Lärandemål

 Du kommer att få lära dig:

- att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
- att använda dig av skrivregler och styckesindelning.
- att ge och ta emot kamratrespons.

Läraktiviteter

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa varje kapitelbeskrivning. Sammanlagt ska du skriva tio kapitel under hösten.

Utvärdering

Så här kommer ditt arbete bedömas.
Din förmåga att:

 • delta aktivt i undervisningen.
 • skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • skriva en berättelse med enkel kronologisk handling.
 • visa hur text och bild samspelar.
 • använda skiljetecken, stor bokstav, stavning, meningsbyggnad och andra skrivregler.
 • ta ansvar för och planera ditt arbete.
 • ge och ta respons på texterna.

 

Uppgifter

 • Berättelsen om Huset

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bl
Huset

Huset

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berättande text
De berättande texter du skriver innehåller någon gestaltande beskrivning och viss handling.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Språkriktighet
I texterna använder du grundläggande regler så som ljudenlig stavning och punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, stor bokstav, frågetecken, talstreck) och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, stor bokstav, frågetecken, talstreck, kommatecken) och språkriktighet med god säkerhet.
Illustration
Du kan med viss hjälp kombinera text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett väl fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Instruktioner
Du kan till viss del följa instruktioner som ges.
Du kan följa instruktionerna på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan följa instruktioner på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: