Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allmän kemi åk 7

Skapad 2018-10-23 12:34 i Gåvsta skola Uppsala
allmän kemi, atomer, molekyler, kemiska reaktioner
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som tillsammans skapar den värld vi lever i. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om.

Innehåll

MÅL              Du ska kunna:

 • beskriva kemiska begrepp så som: atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, lösning, blandning, emulsion, metaller, jon, lika löser lika
 • beskriva vad som kännetecknar en kemisk reaktion och hur atomer sätts samman av kemiska bindningar
 • namnge några grundämnen och några viktiga molekyler, med namn och kemiska tecken
 • beskriva hur vatten fungerar som lösningsmedel och hur ämnen transporteras i vatten
 • beskriva kolets kretslopp
 • beskriva hur atomer är uppbyggda (atommodellen) och hur atomer ingår i kretslopp
 • beskriva hur molekyler är uppbyggda genom att visa med molekylbyggsats, rita samt skriva med kemiska tecken
 • utföra laborationer efter beskrivningar på ett säkert sätt, samt utvärdera resultaten
 • skriva en laborationsrapport genom att följa den givna mallen

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar av innehållet.
 • Träna på kemiska tecken och att tyda det periodiska systemet
 • Träna begrepp på quizlet
 • Genomföra laborationer och försök och utvärdera dem.
 • Träna på att skriva laborationsrapporter.
 • Bygga molekyler (byggsatser) och rita atommodeller.
 • Arbete med instuderingsfrågor.

Till din hjälp har du: Kemibok, anteckningar från genomgångar, instuderingsfrågor, molekylbyggsatser, laborationsutrustning, mall för att skriva en laborationsrapport

Kemibok Spektrum Kemi Kapitel 1 & 13, samt s. 86, 257-260

Underlag för bedömning:

 • Arbete under laborationer
 • Inlämnad laborationsrapport
 • Deltagande på lektioner genom frågor/diskussioner
 • Läxförhör, periodiska systemet och begrepp
 • PROV

Uppgifter

 • Rest på prov Allmän kemi

 • Laborationsplanering, separera sand och salt

 • Läxförhör kemiska tecken

 • Laborationsrapport koldioxidutveckling

 • Laborationsrapport "Koldioxidutveckling hos jäst"

Matriser

Ke
Allmän kemi åk 7

E
C
A
Undersökningar, fråge-ställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Prov fråga 1-3
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Prov fråga 4-7
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Prov fråga 8-9
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: