Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vällsjöskolans fritidshem

Skapad 2018-10-23 13:21 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola F – 9
Samarbetsmålning där vi skapar tillsammans

Innehåll

Samarbetsmålning (ca 8 elever)

 

 

Varför?

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 

 

Vad?

Att måla och skapa en gemensam bild med hjälp av olika tekniker. Vi behöver: ett stort pappersark, penslar och flaskfärg.

 

  

Hur?

Ett visst antal elever samsas kring ett gemensamt stort pappersark. Steg 1 är att fylla pappret med rutor i olika storlekar och former med en bred pensel och svart flaskfärg. När detta torkat är steg 2 att tillsammans fylla i dessa rutor med olika färger. Det är viktigt att eleverna respekterar varandras målande och inte ritar i någon annans ruta.

 

 

Anpassningar

Hur görs aktiviteten tillgänglig för alla elever? 

Genom en tydlig genomgång. Vi uppmuntrar eleverna till att hjälpa varandra.

 

 

 

 

Varje elev ska känna sig trygg i svaren på följande frågor. 

 

 • Var ska jag vara? 

 

• Vem ska jag vara med? 

 

• Vad ska jag göra? 

 

• Vad ska jag lära? 

 

• Hur ska jag göra? 

 

• När ska jag göra det? 

 

• Hur länge ska jag göra det? 

 

• Vad ska jag göra sen?

 

 

Så här gick det?

Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet? 

 

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen (s.29-32) 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: