Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Språkintro 4-6

Skapad 2018-10-23 14:16 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt bland annat genom mattediskussioner, läromedlet WM 2, appar samt via spel.

Innehåll

Vi kommer att arbeta inom följande områden:

- kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation samt division genom huvudräkning och olika skriftliga metoder, tallinjen, använda miniräknare

- bråk och decimaltal

- geometri

- volym och vikt

- tid, tabeller och diagram

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning - Tal och räkning 4-6

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem.

Ma
Matematik; område Bråk, decimaltal och procent år 4-6

Bråk, decimaltal och procent år 4-6

 Utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda
 Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform
 Ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel
 Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform
 Grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nämnarens betydelse ( en del av en hel)
Jag kan ange hur stor del av en figur som är skuggad Jag kan själv skugga en angiven del av en figur
Jag kan skriva enkla bråk med siffor
Jag kan själv markera en andel av olika figurer där jag själv måste göra indelningen i delar
Täljarens betydelse (flera delar av en hel)
Jag kan ange hur många av en given enhet som är skuggade Jag kan skugga en angiven del av en figur när bråken är givna med siffror och figurerna redan är indelade i lämliga delar
Jag kan skriva bråk som står med bokstäver i bråkform med siffror
Jag kan själv markera en avgiven del av en figur där jag själv får dela in figurerna i delar
Del av ett antal
Jag kan ange hur stor del av ett antal som är skuggade Jag kan själv skugga en angiven andel av ett antal
Jag kan ange en del av ett tal där antalet andelar är större än 1 (t.ex. att två femtedelar av 10=4)
Bråk som tal
Jag kan placera enkla tal i bråkform på tallinjen (t.ex. 1/2, 1/4, 1/3)
Jag kan parvis jämföra två tal med samma täljare och olika nämnare (t.ex 3/4 med 3/5)
Jag kan jämföra två tal i bråkform där både täljaren och nämnaren är olika och uppfatta t.ex. att 1/3=2/6
Procent
Jag vet att procent betyder hundradel dvs att en procent är en hundradel av något och skrivs 1%
Jag kan följande samband mellan bråk och procent: 1/2=50%, 1/4=25%, 1/5=20%, 1/10=10% och 1/100=1% Jag kan bestämma hur många procent av en figur en viss del utgör
Jag kan omvandla från procentform till decimalform och vice versa (t.ex. 15%=0,15, 4%=0,04)
Jag kan räkna ut hur stor del av ett antal en viss procentandel utgör

Ma
Enheter åk 4-6

Enheter

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kunna räkna med tid
Elevens kan räkna och beskriva tid med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva tid med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva tid med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
förstå vad som menas med hastighet
Elevens kan beskriva hastighet med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva hastighet med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva hastighet med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
kunna göra enkla beräkningar med hastighet
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom hastighet.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom hastighet.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom hastighet.
kunna använda olika enheter för vikt
Elevens kan räkna och beskriva vikt med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva vikt med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva vikt med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
kunna använda olika enheter för volym
Elevens kan räkna och beskriva volym med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva volym med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva volym med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
kunna använda olika enheter för längd
Elevens kan räkna och beskriva längd med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva längd med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Elevens kan räkna och beskriva längd med olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: